Hộp quà Ba Tư (Saffron SHYAM + 2 Trà Hoa thượng hạng + Bình nước) - Saffron Việt Nam