Saffron SALAM 1Gr - Nhụy hoa nghệ tây chuẩn Organic 5 năm tuổi