Set quà 20/11 Esther (Saffron nhập khẩu + Hoa lụa + Bình nước)