Set quà 20/10 - Maneli #1 bồi bổ sức khỏe, dưỡng nhan - Saffron Việt Nam