Hộp quà Ba Tư (Saffron SALAM + 2 Trà hoa thượng hạng + Bình nước) - Saffron Việt Nam