Nhụy hoa nghệ tây Thổ Nhĩ Kỳ có tốt không?

/
Nhụy hoa nghệ tây Thổ Nhĩ Kỳ tuy còn lạ lẫm nhưng…